Національний університет "Львівська політехніка"

Національний університет Львівська політехніка (НУ ЛП)
Форма власності державна
Форма навчання денна, заочна
Кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр, доктор філософії
Бюджетні місця є
Контрактне навчання є
Підготовчі курси є
Військова кафедра немає
Гуртожиток є
Аспірантура, докторантура є

Інститути Львівська політехніка

 • Адміністрування та післядипломна освіта
 • Архітектура та дизайн
 • Будівництво та інженерні системи
 • Геодезія
 • Гуманітарні та соціальні науки
 • Державне управління
 • Дистанційне навчання
 • Енергетика та системи керування
 • Механічна інженерія та транспорт
 • Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 • Комп'ютерні технології, автоматика та метрологія
 • Прикладна математика та фундаментальні науки
 • Економіка і менеджмент
 • Право, психологія та інноваційна освіта
 • Підприємництво та перспективні технології
 • Сталий розвиток
 • Телекомунікації, радіоелектроніка та електронна техніка
 • Хімія та хімічні технології
 • Освіта, культура та зв’язки з діаспорою

Популярні спеціальності та прохідний бал на бюджет у 2021 р.

Спеціальність Мін. Бал
015 Професійна освіта 165,041
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 176,556
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 174,012
035 Філологія 194,922
051 Економіка 186,150
053 Психологія 186,456
061 Журналістика 194,973
071 Облік і оподаткування 186,354
072 Фінанси, банківська справа та страхування 186,864
073 Менеджмент 186,201
075 Маркетинг 188,292
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 189,249
081 Право 189,057
101 Екологія 168,285
103 Науки про Землю 148,621
105 Прикладна фізика та наноматеріали 136,969
113 Прикладна математика 180,978
121 Інженерія програмного забезпечення 193,494
122 Комп'ютерні науки 189,261
123 Комп’ютерна інженерія 180,489
124 Системний аналіз 193,905
125 Кібербезпека 185,283
126 Інформаційні системи та технології 178,755
131 Прикладна механіка 140,801
132 Матеріалознавство 147,477
133 Галузеве машинобудування 145,969
136 Металургія 154,836
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 155,178
143 Атомна енергетика 140,766
144 Теплоенергетика 129,010
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 176,562
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 159,783
153 Мікро- та наносистемна техніка 161,210
161 Хімічні технології та інженерія 129,744
162 Біотехнології та біоінженерія 182,733
163 Біомедична інженерія 174,216
171 Електроніка 166,539
172 Телекомунікації та радіотехніка 156,788
173 Авіоніка 167,943
181 Харчові технології 166,048
183 Технології захисту навколишнього середовища 166,433
185 Нафтогазова інженерія та технології 177,180
186 Видавництво та поліграфія 182,937
192 Будівництво та цивільна інженерія 155,904
193 Геодезія та землеустрій 167,712
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 153,153
226 Фармація, промислова фармація 173,400
231 Соціальна робота 175,644
232 Соціальне забезпечення 174,420
242 Туризм 186,150
261 Пожежна безпека 161,722
263 Цивільна безпека 158,297
274 Автомобільний транспорт 150,182
275 Транспортні технології 150,858
281 Публічне управління та адміністрування 186,252
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 195,127
292 Міжнародні економічні відносини 195,993

У 2021 році вступники подали 35 739 заяв до Львівської політехніки. З них 22 550 заяв на бюджетні місця. За результатами вступу на бюджет рекомендовано 2739 особи. Таким чином конкурс на бюджет становив 8,23 особи на одне місце.

Приймальна комісія

м. Львів, вул. С. Бандери, 12

(032) 258-22-65, (096) 887-90-16

Вартість навчання на контракті у 2021/2022 р. (грн/рік)

СпеціальністьДеннаЗаочна
015 Професійна освіта12500
022 Дизайн3006015000
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація3006015000
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство14500
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа1450010800
035 Філологія3200018500
051 Економіка3006014000
053 Психологія3006016000
054 Соціологія3006010800
061 Журналістика3006016000
071 Облік і оподаткування3006014000
072 Фінанси, банківська справа та страхування3006014000
073 Менеджмент3006014000
075 Маркетинг3006014000
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність3006014000
081 Право3100018500
101 Екологія1380010000
103 Науки про Землю1500010000
105 Прикладна фізика та наноматеріали16000
113 Прикладна математика22000
121 Інженерія програмного забезпечення3600024000
122 Комп'ютерні науки3500021000
123 Комп’ютерна інженерія32000
124 Системний аналіз33000
125 Кібербезпека3300019000
126 Інформаційні системи та технології3300019200
131 Прикладна механіка1460010000
132 Матеріалознавство14600
133 Галузеве машинобудування1460010000
136 Металургія14600
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка1350010000
143 Атомна енергетика13500
144 Теплоенергетика13500
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології1450011000
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка1400010000
153 Мікро- та наносистемна техніка1500010000
161 Хімічні технології та інженерія1590011000
162 Біотехнології та біоінженерія1590011000
163 Біомедична інженерія1500010000
171 Електроніка1500010000
172 Телекомунікації та радіотехніка1500010900
173 Авіоніка15000
181 Харчові технології1590011000
183 Технології захисту навколишнього середовища1380010000
185 Нафтогазова інженерія та технології14600
186 Видавництво та поліграфія2950016100
191 Архітектура та містобудування30060
192 Будівництво та цивільна інженерія1870011500
193 Геодезія та землеустрій1870011000
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології17900
226 Фармація, промислова фармація3006013000
231 Соціальна робота1450011000
232 Соціальне забезпечення1450011000
242 Туризм3006012500
261 Пожежна безпека1790011000
263 Цивільна безпека1380010000
274 Автомобільний транспорт1690012500
275 Транспортні технології1690012500
281 Публічне управління та адміністрування3006014000
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії30060
292 Міжнародні економічні відносини3006014000